Privacyverklaring

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met deze privacyverklaring. Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar delene@freeupyourtime.nl.

Wie zijn wij?

FreeUpYourTime is een eenmanszaak, gevestigd te Amstelveen, Schoener 273, 1186 VD. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34352425. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Welke gegevens gebruiken wij?

Wij verwerken je naam, bedrijfsnaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren en de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan inloggegevens van de systemen waarin jij ons wilt laten werken. Voor facturatie en onze financiƫle administratie hebben wij tevens je KvK nummer, btw nummer en bankgegevens nodig. Wij bewaren al deze gegevens voor 7 jaar.

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant of contactpersoon verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij FreeUpYourTime om jouw gegevens in te zien. Dit kan door een email te sturen naar delene@freeupyourtime.nl. Als je je gegevens aan wilt laten passen, aanvullen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.

Wie ontvangen jouw gegevens?

FreeUpYourTime zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Cookies en analytics

Dankzij cookies en tools als Google Analytics kunnen wij het gedrag van bezoekers van onze website analyseren en de website verder optimaliseren. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen. Informatie dat is verkregen door Google Analytics zijn aan de bewaartermijn van Google gebonden.